Доколко моите чувства са нормални?

Въпреки че депресията е често срещано състояние, по отношение на нея съществуват доста погрешни разбирания.

Един от проблемите е, че хората използват думата "депресия" за описване на върховете и спадовете в живота. Ако животът се окаже труден, с финансови притеснения, безработица или липса на повишение в работата, с проблеми във взаимоотношенията като разпадането на романтична връзка, с тревога за резултатите от изпит, или със заболяване, изглежда естествено за хората да заявят, че са „депресирани“.

За много хора чувството да бъдеш "депресиран" е разбираем резултат от тези обстоятелства. Това може да бъде определено като "психичен дистрес". Това е естествена и нормална реакция при злополучия и загуба, а това е част от здравословния и адаптивен процес.

Когато хората преживяват този тип лично страдание и дистрес, които по интензивност могат да бъдат от леки до тежки, могат да имат симптоми като проблеми със съня, апетита или сексуалния живот, както и главоболие или повишено кръвно налягане.

Психичният дистрес може да бъде остър и да продължи няколко часа, или да бъде по-тежък и продължителен в рамките на седмици, дори месеци, както при траур за смъртта на любим човек или след края на една дългосрочна връзка.

При тези по-тежки примери на обичайни отговори на често срещани житейски събития съществува риск индивидът да развие депресия.

Ако при теб случаят е подобен, важно е да се консултираш с лекар.

Преди това обаче, можеш да си направиш теста за самооценка в кутийката "Да разпознаем депресията" в ляво.