Получаване на най-доброто лечение

Вие може би не се чувствате добре и не знаете имате ли нужда от лечение или не. За да разберете дали се нуждаете от лечение, можете да направите тест тук. Ако във Вашето семейството има някой, който може би страда от депресия, можете да направите теста тук. Ако тестът показва, че професионалната помощ би Ви била полезна, препоръчваме Ви да се свържете с Вашия личен лекар за една по-задълбочена оценка. Или личният Ви лекар ще заяви, че не отговаряте на критериите за диагностициране на депресия, или той / тя ще се потвърди диагнозата депресия или друга диагноза. Ако Вашият лекар Ви предпише лекарство, уверете се, че напълно разбирате неговите / нейните инструкции. Както и при други лекарства, важно е да следвате стриктно инструкциите на лекаря, за да се постигнат възможно най-добрите резултати от лечението. Можете да намерите по-подробна информация за медикаментите за лечение на депресия по-нататък в този раздел.

Въпреки че обикновено личният лекар се занимава с лечението на депресията, понякога пациентите могат да бъдат насочени към други специалисти.

  • Вашият личен лекар може да заяви, че не се чувства комфортно при диагностицирането или лечението Ви при психично-здравни проблеми, тъй като това е извън неговата/нейната сфера на компетентност, и да Ви насочи към специалист в областта на психичното здраве
  • По същия начин, ако смятате, че Вашият личен лекар не е достатъчно специализиран в областта на психичното здраве, можете да поискате да Ви насочи към специалист по психично здраве като клиничен психолог или психиатър
  • Ако вече сте диагностициран/а с депресивно разстройство и приемате медикаменти, предписани от Вашия личен лекар, може да бъдете насочен/а за психотерапия
  • Ако Вашият личен лекар не е сигурен дали трябва да Ви бъдат предписани медикаменти, той / тя може да Ви насочи към психиатър
  • Ако страдате от много тежка депресия и се намирате в непосредствена опасност да се самонараните или да нараните някой друг, може да бъдете приет/а в болница за психиатрично лечение

 

Ако се чувствате толкова зле, че не сте в състояние да посетите Вашия личен лекар, член на семейството може да се консултира с него, за да обсъдят най-добрия вариант на лечение.