Препоръки за медиите

Фактори, които могат да помогнат за предотвратяване на имитация:

 • Да не се търси сензация
 • Да не се отразява на първа страница / на видно място
 • Без снимки
 • Без повторение на репортажа / повторно отразяване
 • Без подробни описания на методите за самоубийство
 • Без имена / характеристики на самоубийците
 • Да не се цитират /отпечатват прощални писма /предсмъртни бележки
 • Да не се споменават онлайн форуми / уебсайтове за самоубийство
 • Да не се споменават уговорки за групово самоубийство
 • Да не се споменава мястото
 • Да не се споменават други самоубийства, извършени на същото място ( горещи точки )
 • Да не се споменава за натрупване на самоубийства
 • Да не се говори за "серия / епидемия от самоубийства" ( заразяване )
 • Да се внимава за езика - например да не се използват понятията "извършено самоубийство", "успешно / неуспешно самоубийство"
 • Да се изяснят митовете около самоубийството
 • Без опростенчески обяснения
 • Да не се отразява самоубийството като разбираемо решение
 • Да не се възхвалява самоубийството ( героизъм, романтизъм )
 • Да не се обръща специално внимание на самоубийствата на известни личности
 • Да не се споменават положителни последствия от самоубийството
 • Да се отразява самоубийството в контекста на психичната болест
 • Да се изброяват предупредителни признаци за самоубийство
 • Да не се интервюират роднини / хора, опечалени от самоубийство
 • Позоваване на възможностите за предотвратяване на самоубийство
 • Описване на индивидуални стратегии за овладяване на криза
 • Препращане към помощ като цяло
 • Предоставяне на информация за места за помощ
 • Предоставяне на информация за горещи линии
 • Предоставяне на информация за групи за самопомощ
 • Включване на раздел за измислено отразяване на суицидно поведение
 • Включване на раздел за отразяване на суицидно поведение в новите медии