Психологическо лечение

Наред с медицинското, психологическото лечение е друг основен подход в лечението на депресията.

Психотерапията е най-разпространената форма на психологическо лечение. Психотерапията включва два основни момента: говорене и сътрудничество. Има няколко различни типа утвърдена психотерапия, включително когнитивно-поведенческа психотерапия, психодинамична психотерапия, подкрепящо консултиране и майндфулнес-базирани подходи. (При майндфулнес-базираните подходи се прилагат техники, при които вниманието е напълно будно и изцяло се фокусира върху настоящия момент и изпитваните мисли, емоции и усещания, като те се наблюдават и приемат такива, каквито са, без опити за изясняването и оценяването им).

 

Когнитивно-поведенческа психотерапия

Когнитивно-поведенческата психотерапия (КПП) е вид поведенческа психотерапия, която е доказано ефективна при лечение на депресия. Тя се основава на идеята, че негативните чувства произтичат от негативните мисли и могат да доведат до негативно поведение, подобно на „низходяща спирала”. КПП може да започне с упражнения, които да Ви научат как да структурирате дните си и как да увеличите ежедневната си активност. По-нататък, КПП учи как да се разпознават негативните мисли, как да се оспорват и как да се заменят с такива, които са полезни. Друга важна част от терапията е научаването на повече за заболяването (психообучение). Тези промени имат мултиплициращ се положителен ефект върху настроението и правят външните житейски събития по-лесни за управление. При КПП клиентът и терапевтът  активно работят заедно и се учат един от друг. Обикновено се провеждат една до две сесии на седмица. Като цяло лечението продължава от около 25 до максимум 80 сесии (между 3 месеца и една година).  

 

Психодинамична психотерапия

Психодинамичната психотерапия се основава на знания от психоанализата. Тя прави подобни предположения относно причините за психиатричните разстройства, а именно, че те са резулат от емоционални проблеми в несъзнаваното. За разлика от психоанализата, този тип психотерапия се занимава с настоящите вътрешни конфликти и с взаимоотношенията на клиента с околните. Лечението се извършва в седнало положение, като терапевтът и клиентът поддържат зрителен контакт. Подходът на терапевта може да варира от пасивен до активно участващ и задаващ структура. Обикновено се провеждат една до две сесии седмично. Като цяло лечението може да бъде краткосрочно, от 16 до 24 сесии, или по-продължително,  до 50 – 100 сесии или дори повече.  

 

Подкрепящо консултиране

Някои психотерапевти могат да използват подкрепящ, не-директивен подход в консултирането -или самостоятелно, или в комбинация с други терапевтични подходи. Подкрепящото консултиране също така се използва и от други здравни специалисти и доброволци. Този тип консултиране е предназначен да осигури подкрепяща среда за клиента, за да разреши проблемите си. Това се постига, като терапевтът слуша внимателно и насърчава пациента (по изпълнен с грижа и уважение начин) да говори за ситуацията, в която се намира, и да изследва възможните решения. Този тип консултиране може да помогне за вдъхването на увереност и сили на клиента, но дългосрочната му ефективност при лечението на депресия все още не е доказана.

 

Майндфулнес-базирани подходи

Докато КПП и психодинамичните подходи се фокусират върху промяната на моделите, свързани с депресията, майндфулнес-базираните подходи помагат на личността да развие един по-наблюдаващ и не-реагиращ подход към мислите и чувствата си. Примерите за такива подходи включват майндфулнес-базираната когнитивна психотерапия и майндфулнес-базираното намаляване на стреса. Подобно на КПП, майндфулнес-базираните подходи учат за автоматичната природа на негативните мисли и чувства при депресията, като търсят начини за прекратяването им. За разлика от КПП, фокусът е върху развиването на умения, които позволяват на потискащите мисли и чувства да се появяват и изчезват, без да се налага да се реагира на тях. За майндфулнес-базираната когнитивна психотерапия е доказано, че работи особено добре при хора, страдащи от рекурентна депресия.