Социални интервенции

Освен от медикаментите и индивидуалната терапия, страдащите от депресия биха имали полза и от социални интервенции. Подобни интервенции могат да бъдат достатъчни за хора с лека депресия, но хората с  умерена и тежка депресия могат да се нуждаят от по-интензивен подход, включващ медикаменти и психотерапия.

Групите за подкрепа могат да Ви научат на нови умения, да насърчат здравословните дейности и да Ви осигурят социална подкрепа. Има научни доказателства, че груповите програми за физическа активност могат да помогнат за намаляването на леката депресия. Също така, групите за взаимопомощ, КПП програмите или курсовете за психообучение могат да бъдат много полезни. Доброволни групи с фокус върху депресията често предлагат това на ниски цени.  

По-общите предлагани курсове (като “Личностно развитие”, “Управление на стреса” или “Умения за живот”) могат да предоставят нови умения и социална подкрепа. Можете да намерите информация за групи за подкрепа при депресия в раздел „Потърсете помощ” или да попитате личния си лекар за подходящи услуги във Вашия район.