Лечение на депресията

Съществуват три основни типа лечение на депресията: медицинско, психологическо и социално. Справянето с депресията често включва комбинация от тези типове. 

  • Медицинското лечение включва не само медикаменти, но и други терапевтични методи, които обикновено се прилагат само в специализирани центрове.
  • Под психологическо лечение разбираме психотерапия или "лечение чрез говорене". То има няколко теоретични и клинични подвида. Психотерапията може да се използва самостоятелно при по-леки форми на депресия или в комбинация с медикаменти при по-тежка депресия.
  • Социалните и други видове интервенции също са много важни. Те включват социални дейности, стратегии за релаксация, редовни умерени физически упражнения, отпуск по болест (ако е необходимо), обучение за същността на заболяването и за самопомощ. Тези дейности могат да помогнат за вдъхване на надежда и сили, увеличащи терапевтичния ефект както на медикаментите, така и на психотерапията.

 

Някои други видове лечение, наречени допълващо или алтернативно лечение, могат да бъдат много популярни. Въпреки това, доказателствата за тяхната ефективност често са ограничени.