Какво може да направи журналистът?

Въпреки увеличаващата се откритост в диалога за психично-здравните проблеми , продължава да съществува социална стигма, свързана с депресията, и много хора продължават да имат негативни нагласи.

Например, продължава да бъде широко разпространено убеждението, че хората, страдащи от депресия , са опасни или непредвидими, или че депресията не е истинско медицинско заболяване. Подобни нагласи могат да възпрат страдащите от депресия да потърсят професионална помощ и могат да повлияят отрицателно върху социалната подкрепа, с която разполагат.

Медиите имат важна роля за намаляване на стигмата чрез повишаване на осведомеността за симптомите и разпространението на депресията, а също и в поддържането на отворен и полезен диалог за причините и лечението на заболяването.

Освен за осъществяването на положителна промяна чрез обсъждане на депресията открито , медиите могат да помогнат чрез свеждане до минимум на потенциално отрицателното въздействие на безотговорното отразяване на самоубийството.

Натрупват се доказателства за "Ефектът на Вертер ", или как някои видове медийни съобщения за самоубийство могат да насърчат подражателно суицидно поведение (подражателно самоубийство).

Един скорошен пример на ефекта на Вертер е поразителното увеличение на самоубийствата на железопътните релси след самоубийството на германския вратар Роберт Енке през 2009 година (Hegerl et al. 2013).

И обратно, въвеждането на ограничено медийно отразяване на самоубийствата в метрото във Виена през 1987 г. е свързано със 70% намаление на самоубийствата.