Какво трябва да знае фармацевтът?

Като фармацевт е важно да сте запознат/а с някои факти относно депресията, за да гарантирате безопасността и благополучието на пациентите си.

Разпространение на депресията

Като цяло, жените имат по-високи стойности на разпространение на депресията в сравнение с мъжете, като депресията засяга приблизително една на всеки четири жени и един от всеки осем мъже по време на техния живот.

Симптоми на депресията

Критериите за депресивен епизод на Международната класификация на болестите (МКБ-10) на Световната здравна организация включват: два от три основни симптома и поне два от седем вторични симптома в продължение на поне две седмици (вижте фигурата).

Депресията е включена в МКБ-10 под следните кодове: F31, биполярно афективно разстройство; F32, депресивен епизод; F33, рекурентно депресивно разстройство; F34.1, дистимия; и F06.3, органични разстройства на настроението.

Като фармацевт, Вие вероятно ще забележите някои от типичните симптоми на депресия у даден пациент. Съществуват обаче и други заболявания или лични обстоятелства, които могат да предизвикат реакции или поведение, подобни на симтомите на депресия. По-долу можете да откриете няколко характеристики, които могат да помогнат за разграничаването на депресивното разстройство от това „да се чувстваш тъжен” или от разбираемата реакция при трудни житейски обстоятелства.  

Общ преглед на лечението при депресия

Най-важните стълбове при лечението на депресия са антидепресантите и психотерапията. Често се използва комбинация от няколко варианта на терапия, включително фармакотерапия за умерени до тежки случаи на депресия.