Условия за ползване / Отказ от отговорност

Използването на този уеб сайт означава, че разбирате и приемате следните правила и условия за ползване:

Информацията и материалите, поместени в уебсайта iFightDepression.com, освен ако не е посочено друго, са защитени с авторски права от Консорциум PREDI-NU, и са достъпни за потребителите единствено за лична употреба. За всяка друга дейност или възпроизвеждане на информация и материали се изисква предварително разрешение от Консорциума. В допълнение, графиката, дизайнът и форматът на iFightDepression.com са собственост на Консорциум PREDI-NU и не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани изцяло или на части без разрешение.

Сайтът съдържа обща информация за психичното здраве и благополучие. Ако имате нужда от конкретна помощ, трябва да потърсите помощта на подходящо обучен професионалист. Ако сте в криза, или имате мисли да нараните себе си или някой друг, трябва незабавно да се свържете с Вашия личен лекар или специалист по психично здраве, или с някой от контактите за спешни случаи, посочени в раздела Потърсете помощ.

Потърсете помощ

Консорциум PREDI-NU при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да е вреди, загуби или щети (включително, но не само преки, косвени, икономически и последващи щети), свързани по какъвто и да е начин с информацията в сайта, или с използването на информацията, или с действията, които са предприети или не са предприети вследствие на информацията, съдържаща се в сайта (включително, но не само, загуби или повреди, причинени от небрежност).

За Ваше удобство и интерес, сайтът iFightDepression.com може да съдържа препратки и линкове към информационни материали, разработени и хоствани от трети страни. Тези информационни материали не са разработени от Консорциум PREDI-NU и Консорциум PREDI-NU не носи отговорност за тяхното съдържание.

Моля отправяйте оплакванията си до predinu.bg@mail.bg (PREDI-NU - България) или contact@eaad.net.