Съобщаване на опечалените близки

В случаи на извършено самоубийство, често отговорността за информиране на опечалените пада върху полицейските служители. Важно е към тази ситуация да се подходи със загриженост и състрадание. Никога не предавайте такава новина по телефона. Съобщете на опечалените лично, по възможност заедно с Ваш колега, като поне единият от двама Ви е добре запознат с подробностите около смъртта.

След като пристигнете в дома им, уведомете роднините, че носите тъжни новини и, след като вече сте влезли, информирайте ги ясно и открито, без да им вдъхвате надежда.  Дайте време на човека отсреща да осмисли информацията; позволете сълзите или приемете това, че той не плаче Някой може да реагира с пълно отричане, гняв (възможно е да е насочен към Вас), или вина (която бихте могли да облекчите, като кажете „В тази ситуация не е било възможно да се направи нищо”). 

Повикайте лекар, ако някой от близките реагира твърде крайно или припадне. Отговорете на всички въпроси, които близките Ви поставят за подробностите около смъртта и за следващите стъпки, като например да се види тялото на починалия.  Помогнете им да се свържат с техни роднини, които да дойдат и да останат с тях, докато им бъде осигурена подкрепа. Оставете Вашите данни за контакт в случай, че опечалените имат допълнителни въпроси. И отново, следете за собствената си сигурност и благосъстояние, и потърсете подкрепа, ако преживявате тези ситуации като стресиращи и подлагащи Ви на изпитание.