Разпознаване на депресията

Ако следните признаци са налице, е вероятно лицето да страда от депресия:

 • Тъга и/или тревожност през повечето време, разкрити от лицето или наблюдаеми във външния вид и поведението му;
 • Загуба на интерес и удоволствие от предпочитани и преди извършвани дейности като излизане с приятели, гледане на футболен мач или прекарване на време със семейството;
 • Оплаквания от хронична умора или липса на енергия;
 • Изразява идеи за прекомерна или неадекватна вина (в някои религии, иска прошка от Бог);
 • Изразява безнадеждност, безпомощност и общ песимизъм;
  Загуба на апетит, загуба на тегло, безсъние или прекалено много сън, както и проблеми с физическата интимност;
  Идеи и фантазии за смъртта, понякога и за самоувреждане.

 

Тези симптоми обикновено засягат няколко области. Броят симптоми, както и тяхната тежест, могат да варират от човек на човек и в различни периоди.

Ако искате да проверите дали човек, когото познавате, е възможно да страда от депресия, можете да попълните скринингов тест за евентуална депресия на лицето, което сте изслушал, където да проверите дали той/тя е в депресия.

Представителят на духовенството може да проучи настоящото положение на човек, който търси помощ, чрез скринингов въпрос, например като го попита дали се чувства тъжен, колко силно е чувството и от колко време го изпитва.
Внимателното изслушване – нещо, което представителите на духовенството обичайно правят - е ключов елемент.

Един заинтересован човек, който слуша внимателно депресирания човек и следи вербалните и невербалните сигнали, ще забележи три различни области на проблеми и промени (виж карето):

 • Психологически симптоми – засегнати са мислите, чувствата и мотивацията
 • Физически симптоми - като главоболие, болки в стомаха, болки в гърба. Понякога депресията се изразява само чрез телесни симптоми
 • Поведенчески симптоми - те често са резултат от взаимодействието между психологическите и физическите симптоми

 

Понякога е възможно да бъдете по-ефективен в откриването на тези промени в качеството си на наблюдател: ако смятате, че някой може да страда от депресия, опитайте се да си спомните как този човек обикновено се държеше преди половин година. Как се отнасяше той/тя към Вас и към другите? Това може да Ви помогне да добиете по-добра представа. Въпреки това, има и хора, които се опитват усилено да скрият своите симптоми, тъй като се чувстват засрамени или виновни.
Следващият раздел съдържа информация за симптомите на депресията.