Лечение на депресията

Съществуват три основни вида лечение на депресията: медицинско, психологическо и социално. Справянето с депресията често включва комбинация от тези видове. 

  • Медицинското лечение включва не само медикаменти, но и други терапевтични методи, които обикновено се прилагат само в специализирани центрове.
  • Под психологическо лечение разбираме психотерапия или "лечение чрез говорене". То има няколко теоретични и клинични подвида. Психотерапията може да се използва самостоятелно при по-леки форми на депресия или в комбинация с медикаменти при по-тежка депресия.
  • Социалните и други видове интервенции също са много важни. Те включват социални дейности, стратегии за релаксация, редовни умерени физически упражнения, отпуск по болест (ако е необходимо), обучение за същността на заболяването и за самопомощ. Тези дейности могат да помогнат за вдъхване на надежда и сили, увеличаващи терапевтичния ефект както на медикаментите, така и на психотерапията.

В първичната здравна помощ депресията обикновено се лекува с антидепресанти и насочване към подходящи психологически и психиатрични услуги. Следващият раздел предоставя по-подробна информация за антидепресантите и насочването към съответните психично-здравни услуги.