Отключващи или провокиращи фактори

Краткосрочните отключващи депресия фактори могат да бъдат разгледани като две страни на една монета. Примери за внезапни отключващи фактори на психосоциално ниво могат да бъдат загубата на любим човек, конфликти във взаимоотношенията или промени в житейската ситуация. Позитивни събития в живота, като например смяна на местоживеенето или успешното вземане на изпит, също могат да оключат депресивен епизод. На невробиологично ниво промени в специфични хормони като хормона на стреса (кортизол) също могат да бъдат възможни отключващи фактори.

Фактори на податливост и устойчивост

Както психосоциални, така и невробиологични фактори могат да бъдат отговорни за повишената податливост на дадено разстройство. Травматични преживявания или насилие в детството са психосоциални фактори, които могат да изиграят роля в по-късното развитие на едно разстройство, докато грижовната и стабилна среда в детството може да има защитна роля. Известно е също така, че наследствените генетични фактори могат да окажат влияние на повишената податливост , или обратното, да създадат устойчивост. Например, те биха могли да увеличат или намалят съотношението на невротрансмитерите в мозъка, като съответно увеличат или намалят риска от развиване на разстройство.

Поддържащи фактори и фактори за възстановяване

Продължителните психосоциални трудности могат да допринесат за поддържането на депресията, докато адекватната и интензивна социална подкрепа и терапията могат да доведат до по-бързо преживяване на разстройството.

Взаимодействие между факторите

Често има взаимодействие между факторите, свързани с повишена податливост към депресия  и отключването и поддържането на депресията. Също така е възможно депресивен епизод да възникне без да са налице явни психосоциални или невробиологични отключващи фактори, без видима причина, „изневиделица“.