© Alexis Brown

Què és l'adolescència?

 

L’adolescència és una etapa del desenvolupament que es caracteritza per ser la transició entre la infantesa i l’adultesa, i té com a objectiu preparar-nos per a assumir els rols d’un adult. En termes generals, podríem dir que l’adolescència va dels 12 als 22 -25 anys.

Des d’un punt de vista estrictament biològic, l’adolescència comença a la pubertat i acaba quan els canvis físics (canvis als òrgans sexuals, en el pes, en l’altura i massa muscular) ja han conclòs. Aquest període es caracteritza també per grans canvis a nivell de creixement i maduració del sistema nerviós central.

Des d’un punt de vista cognitiu, l’adolescència es caracteritza per aconseguir el raonament abstracte i lògic.

Per últim, ja des d’un punt de vista més social, l’adolescència és el període que ens prepara pels nostres rols com a adults, ja sigui pel món laboral o per a formar una família. En ser una fase de canvis importants ha rebut diferents noms i alguns es refereixen a l’adolescència com a una època en la qual les persones passen per “crisis d’identitat”.

Per què em comporto de manera diferent de quan era un nen?

Durant l’adolescència el teu cos i el teu cervell estan canviant dràsticament.

És normal que apareguin nous comportaments i que els teus pares o altres familiars puguin sentir-se frustrats i/o irritats. Sovint apareixen dificultats de concentració i una falta de motivació per a fer les teves obligacions. Alguns adolescents es tornen més impulsius i s’involucren en situacions de risc que poden tenir conseqüències negatives a llarg termini.

Tots aquests comportaments són normals i tenen lloc com a conseqüència de canvis cerebrals.

Què li està passant al meu cervell ?

El cervell d’un adolescent és diferent al cervell d’un adult ja que es troba en etapa de maduració fins als 22 -24 anys.

Les àrees encarregades de l’auto control, el judici,  i la regulació emocional es desenvolupen durant la pubertat i a principis de l’edat adulta. És per això que l’adolescència es caracteritza per ser un període de dificultats en la presa de decisions, presa de riscos i descontrol emocional.

Durant l’adolescència es produeix una segona fase en el desenvolupament del cervell –la primera té lloc durant els primers 18 mesos de vida-, s’han observat correlacions entre neurones la desaparició de certes neurones i l’enfortiment d’altres per tal de fer el cervell més eficient.

Per això, aprendre a prendre decisions eficaces i un estil de vida saludable tindrà un impacte durant tota la vida, de la mateixa manera que els “mals hàbits” durant aquesta etapa també tindran repercussions a més llarg termini. Per exemple: avui en dia les investigacions mostren que el cervell dels adolescents és més vulnerable als efectes de l’alcohol en la memòria i en l’aprenentatge. El consum freqüent i desproporcionat d’alcohol podria tenir conseqüències a llarg termini, tot danyant algunes funcions cerebrals.